गोर भाईयों केसुला नयी मोरावजो

***  केसुला नयी मोरजावजो  ***
पगेती पग आंग बडजो

वेन पखेरू दनीयाम वडजो

जीवणेम आचे काम करजावजो

पचं केसुला नयी मोरजावजो…1
नानक्यापणेरो बोल भारी मीठो

याडी बापेरे सेवासारू झटो

याडी बापेर पांग फेडजावजो

पचं केसुला नयी मोरजावजो…2
जना वीया तारो वेजाय

बालबच्या घरेम आजाय

दोई झंळा संस्कार दे जावजो

पचं केसुला नयी मोरजावजो…3
नात्या-पोत्या सेवेन भळन 

नाना – दादा केरेच तोन

भाया घरे दारेन पाव जावजो

पचं केसुला नयी मोरजावजो…4
… लखनकुमार …

सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई 

Leave a Reply