गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक,  गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ.

Niranjan mode

​”वाते मुंगा मोलारी”
गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक, मामा गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ.
वोंदूर पुस्तक :-

*नसाबी*

*गोरमाटी-संस्कृती आणी संकेत*

*केसुला(कविता संग्रह)*

*तुकारी*

*क्रांतीसिंह सेवादास तोडावाळो*

*मारोणी*

*गोरपान(गोर बोलीतील भाषासौदंर्य)*

आणि आगामी *लावण* यी पुस्तक लखरेछ.
वोदूंर *वाते मुंगा मोलारी* नामेर लेखेम वोदूंर पुस्तकेमायीर संदर्भ देन पेनो,बाणो,धाटी,आसी वेगवेगळी वातेर दर्शन घडारेछ.
मोवन मामार लेख वाचन मुंगा मोलारी वाते सिकेन मळरीछ करन वोदूंन यी कविता समर्पित करूछू.
*”वाते मुंगा मोलारी”*
केनी गलारी…

केरी मातेपरेन जारी…

संस्कृती आपळं,आपळेंनच भूलारी..

*नसाबी*तोनं,नसाब करेन बलारी…

*वाते मुंगा मोलारी*….!
*गोरमाटी*तु *केसुला*नायी मोरारो…

छोडन टांढो, सेरेम भरारो…

तु तो वेगो हारोभरो…

तारो यीतीहास रेगो कोरो…

भिमणीपुत्र माररो *तुकारी*..

*वोरी वाते मुंगा मोलारी*…!
क्रांती कीदो *सेवादास तोडावाळो*…

*मारोणी* धुंडरी गोरून जोडेवाळो…

वाच *गोरपान*, कर ताडो शिळो..

शिंगी संस्कृतीम,शींग धारण करेवाळो..

कडीकपारी मायीर वाटे वेलाकेलारी..

*मोवन मामारी वाते मुंगा मोलारी*…!
कवी✍????

निरंजन मुडे

चिल्ली(ई) ता.महागाव जि.यवतमाळ.

८१०८३६१५१५
प्रमुख प्रतिनीधी

रविराज सुभाष पवार

8976305533

www.GoarBanjara.com

Leave a Reply