गोर बंजारा समाजेर बोली भाषा *गोरबोलीन* *संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दरजा देवास विनती…

दन सोंमार ता. 16/7/2018

प्रति,
*1)माननीय राष्ट्रपती श्रीमान रामनाथ कोवींद सायेब,भारत.*

*2)श्रीमान नरेंद्र मोदी सायेब , परदानमंतरी,भारत सरकार,नव डली.*

*3)श्रीमान राजनाथसींग सायेब, गृहमंत्री भारत सरकार,नव डली.*

*यीसय*: गोर बंजारा समाजेर बोली भाषा *गोरबोलीन* *संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दरजा देवास विनती…*

*सायेब*
वुपरेर यीसयी तमेन हम पूरे भारतेर दस कोटीती जादा आन महाराष्ट्रेर येक कोटीती जादा गोर बंजारा/गोरमाटी तमार धेनेम लान देरेचा की,भारत देश सोतंतर वेयेर बाद पूरे देसम भाषावार राज्य तयार किदे वोमं मराठा बोलेवाळे सारू महाराष्ट्र, कन्नड बोलेवाळे सारू कर्नाटक, गुजराती बोलेवाळे सारू गुजरात, तेलगु बोलेवाळे सारू आंध्र तेलंगणा, मारवाड़ी बोलेवाळे सारू राजस्थान, पंजाबी बोलेवाळे सारू पंजाब, वीयो,असे अनेक राज्य बोली भाषार हसाबेति बणाय अन हर भाषान राज भाषार मान्यता दिनेच। घणें कम जन संख्यावाळ कोकणी समाज, शिंदी समाज व अन्य येनुन बी राजभाषार दर्जा मळगीच अन हिंदी भाषार जनसख्यार पच दी नंबर बोलेम आयेवाळ गोर बंजारा समाजेर गोरबोली वाळेर नतो कोई राज्य बणो न वोनूर गोरबोलीन राजभाषारो दर्जा मळो, गोरबोलीन राजभाषा आन राज्य न मळेर कारणेती भारतेम गोरमाटी नाळी नाळी 33 नामेती 3 प्रवर्गेम चलेगेच एकज धाटी एकज बोली अन एकज बानों रेयेवाळ गोरमाटी विकरागेच वोरे कारण आज गोरमाटीर बेहाल वेगोच।
बाकीर से भाषा छेत्रेर हसाबेति बणींच जसो महारास्ट्रेर मराठी, कर्नाटकेर कन्नड़, गुजरातेर गुजराती, तेलंगाणार तेलगु
पण गोरबोली यी येक गोरमाटी जमात समाजेती बणींच,भारतेर राष्ट्रभाषा हिंदी, हर एक राज्येर राजभाषा नाळी नाळी छ अन देशेर हर एक भाषा व अग्रेजी येनेसोबत भी गोरबोलीर वेवार छ वो भाषामबी गोरबोलीर सबदं छं। गोरबोलीती हिंदी आन 21भाषारोबी मान बडीये वो भाषान बडायेर कोसीस करीये
हमार गोरबोलीर छ केन गोरमाटी वोळकेम देकेन मळरेच गोरमाटीन बचायेर वीये तो गोरबोलीर जतन करन प्रचार प्रसार करेर गरज छ, जेरेवास हम से भारतेर गोर बंजारा गोरमाटी समाज राज्य अन केंद्र सरकारेती हमार गोरबोलीन संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दर्जा देणू ई विनती कररेचा तम हमार विनतीपर विचार करन जल्दी हमार गोरबोलीन राजभाषार दर्जा दियो ई आस अन विस्वास कराचा.
धन्यवाद,

*तमार भरोसेर,*
महाराष्ट्र,कर्नाटक,आंध्र,तेलंगाणा,मध्य प्रदेश,गुजरात,राजस्थान,युपी आन भारेतेर से राज्येर गोरमाटी

प्रत माहितीसारू:
1)राज्यपाल/मुखेमंतरी,महाराष्ट्र
2)राज्यपाल/मुखेमंतरी,करनाटक
3)राज्यपाल/मुखेमंतरी,आंध्र प्रदेश
4)राज्यपाल/मुखेमंतरी,तेलंगाणा
5)राज्यपाल/मुखेमंतरी,मध्य प्रदेश
6)राज्यपाल/मुखेमंतरी,गुजरात
7)राज्यपालमुखेमंतरी,राजस्थान
10)राज्यपाल/मुखेमंतरी,उत्तर प्रदेश
11)राज्यपाल/मुखेमंतरी,पंजाब
12)राज्यपाल/मुखेमंतरी,पश्चिम बंगाल
13)राज्यपाल/मुखेमंतरी,बिहार
14)राज्यपाल/मुखेमंतरी,दिल्ली
आन से रेगे जे राज्य

(यात निवेदन देयेवाळेर नाम पद पतो आन सही)
आपण ईमेलबी कर सकोछो

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

कुणसेबी सवालेसारू- 09892333233

Leave a Reply