गोरसेना माहूर तालूका वडीती पीक कर्ज वाटप आन पीक कर्ज पूर्नगठणे सारू दि.21/6/2016 ती अमरण उपोसण .

प्रतीनीधी
रविराज एस. पवार
www.goarbanjara.com

          माहूर तालूका गोर सेना तालूका अध्यक्ष प्रफूल जाधव  इतर चार कार्यकर्ता सोबत दि. 21/06/2016 ती पीक कर्ज वाटप आन पीक कर्ज पूर्नगठने सहीत इतर मागणी लेताणी स्टेट बँक शाखा माहूर आत उपोसणेन बेटे छ .
             

image

image

          पीक कर्ज वाटप कँम्प लगातानी वाटप वेणू , नूतनीकरन कीदे जको पीक कर्ज पूर्नगठन करन वाटप वेणू सर्च रिपोर्टेसारू आकार मेले जको आवाजावी फीस कमी करन शेतकरी भाई र पीक कर्जे सारू वेरी जको हेळसांड दूर करणू ये मागणी सहीत अनेक मागणी लेताणी गोर सेनार लावालष्कर तिन दाडेती उपोसणेन बेटो छ.
               काल दि.22/6/2016 न बॅकेर शीष्टमंडळ आन प्रशासने वडीती चर्चा करेम आयी पणन शाखा व्यवस्थापक येंदूर गेरहजरी म साह्ययक व्यवस्थापक ये मागणी मान्य करेर आसमर्थतता दकालेर कारनेती चर्चा सफल वी कोनी ,आज तीसरे दन भी उपोसण चालू छ .
      
         शेतकरी र जीवाळोरो सवाल लेन गोर सेनार लावालष्कर कररो जे उपोसणेन तालूका र से स्तरेमायीती आन शेतकरी वर्गेरो जोरदार पांठीबा मळरो छ आन लावालष्करेर उपोसणेर लढायीन जीत मळीय यी आसा सारीवडी वेरी छ , येज आसाती लोकूर पाठींबाती आज तीसरे दाड भी उपोसण चालू छ.

Leave a Reply