गोरसेना माहूर तालूका वडीती पीक कर्ज पूर्नगठणे सारू करेम आये जे उपोसणेर लढायीन जीत

प्रतीनिधी.
रविराज एस. पवार
www.goarbanjara.com
8976305533

गोरसेना माहूर तालूका वडीती पीक कर्ज पूर्नगठणे सारू करेम आये जे उपोसणेर लढायीन जीत
________________________________________

                 दि. 21/06/2016 ती 23/06/2016 ये तीन दाड गोर सेना माहूर तालूका अध्यक्ष प्रफूल जाधव , सोबती उंकडराव पवार , अर्जन पवार ,अनिल राठोड                        पीक कर्ज पूर्नगठणेर मागणी लेन अमरण उपोसणेन बेठे ते वो उपोसणेर काल दि. 23/06/2016 रोजी बॅकेर व्यवस्थापक मंडळ आन प्रशासने वडीती मागणी मान्य करन उपोसण छोडायम आयो .

             दि. 21/06/2016 ती पीक कर्ज पूर्नगठणे सहीत अनेक मागणी लेण माहूर तालूका गोर सेनार तालूका अध्यक्ष प्रफूल जाधव , सोबती उंकडराव पवार ,  अर्जून पवार अनिल राठोड   ये अमरण उपोसणेन बेठेते समाजेर से स्तरेमायीर लोकू कनती ,  शेतकरी वर्ग आन पत्रकार भायी येदूंर अमूल्य सहकार्य ती लावालष्करेर उपोसणेर लढायी आज सफल वेगी आन शेतकरी वर्गेर येन खरीपेम वेरी जको हेळसांड थंबग पेरणी आन खेतीर कामेन पीक कर्ज उपलब्ध वेयेती नवीन आसा पल्लवीत वेगी छ ,

          माहूर तालूका गोर सेनार उपोसणेर लढायीर जीतेर सारी तालूका मायीती आभीनंदन वेरो छ
खरे आर्थेती नायेकडा वसंतराव नाईक साहेबेर जयंती र आंघ आंघ शेतकरी भायीर जीवाळेर सवाल छडान गोर सेनार लावालष्कर नायेक साहेबर जयंती मनाये यी समाजे सारू घणे आभीमानेर वात छ , नायेकडा वसंतराव नायेक साहेबेर जयंती र खरो उद्देश साध्य करन समाजेम येक मीसाल पेदा करेवाळे लावालष्करेर कामेन सारी समाजे वडीती आभीनंदन वेरो छ.

image

image

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply