गोरमाटी युवा पीढ़ीरो कवि,लखन जाधव येंदुर कविता “नवलेरी”

*****  नवलेरी  *****
वीया वेयेर बाद जको

नवे नवे नाता छोरी लेलेती

नव मीना तोणी वू 

घरेम नवलेरी वेतीती …(1)
बोडी रेयेनी नव वजी

बोडी वेयेनी जून

बोडी रछं बोडीज

ई तो नवो वीया वेयेर खूण … (2)
नव(9) नाता देका कतो

देवर,जेट,जटाणी

धणीं,सासू,ससरो वजी

नणद,नणदोयी,दरवाणी … (3)
नवण करं,पगे दाबं

पेले सेवा करती नवलेरी 

सासू- ससर,घर आणंदेमं

वोत कमी छेनी कसेरी … (4)
आब छेई घालणो ‘नवाडी’

तरी तळायेम तर जावं तुंबडी

दोई झणा र सुखेती

कोई भलाई मारो बुंबडी … (5)
कमी जादा परमाणेम केरोचू

वाते मारे धेनेम जे आयी

चूक भूल वेजाय तो माफ करो

छू तमारो नानक्या भाई … (6)
संदर्भ : मारतीया रामचंदीया भूकीया बापूर

            वीचारेन दीनो म चाल (गेयता) …

            लको करन का बढाई मारू

            तमारे हुडयांग ठालपाल …
   ***   लखनकुमार माणीकराव जाधव  ***

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य 

Leave a Reply