गोरमाटी भाषारो एक आसली मुंडो…!

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोरमाटी भाषारो एक आसली मुंडो…!

उच्चार” ये ध्वनी संकेतेसारु गोरमाटी भाषा व्यवहारेमं “वाचा” इ शब्द प्रचलित छ.भाषा शास्त्रेर डिलेती दिटे केलं तो “तोनं वाचतू आयेनी कांयी?”.इ भाषा व्यवहार चुकीरो सिद्ध वचं.
आकसेर फुटरे कोनी छ, आकसेर फुटेन लग्गे केलं तो पचं वाच लियूं..!” आकसेर फूटे सवायी “वाचा”कू निकळीये ?आतं हानू एक भाव उमळचं..!
“वाच – वाचा” ये शब्देमं “उच्चार” ये ध्वनीर व्युत्पत्तीर जडे धसमेली छ. इ गोरमाटी भाषारो आसली मूंडो इ एक स्वतंत्र सोजारो विषय छ.
गोरमाटी भाषा सौंदर्येरो मारो ई मत व्यक्तीनिष्ठ क,वस्तू निष्ठ ? ई सिध्द वेयेसारू ये विवेचने माईरो मत अंतरिम रकाडमेलो छू;अंतिम कोनी..!

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र

मो.7045870118