गोरमाटी कविता ||लढायी|| कवि: संतोष आडे

लढायी

लोयीरो विचार नं करता,हामारंच लोयीती लडायी मारेवाळ *हाम*……….!

ठाणेमं जान हामारेच लोयीप रीपोट देयेवाळ *हाम*……….

हामार हामातीच लडायी मारन चोरूर{पोलीसेर} खीसा भरेवाळ *हाम*…………

हामार लडायी वेगी करन कोरी-कोरेन कळायेवाळ *हाम*………

जमगी कायी भा यी *वात…….?*

आसेती कोरी-कोर हामार करंकोनी कायी *घात……….?*

सामळो भडा जरा बाप-दादारी *वात……..*

फुटा-फाटीर फायदो लेन कोरी-कोर मारीयं हामेनं एक-दन *लात………..*

पचं से वेन काडलीयो हारेगार *दात…………*

आस लडायी मारेवाळ छं हामार गोरूर *जात……….*

✍ *कवि* ✍
*गोर संतोष आडे*
*आर्णी*

प्रमुख प्रतिनिधि: रविराज पवार 8976305533

Leave a Reply