गोरबोलीतील कविता “एक तांडेम” कवी: एकनाथ गोफणे

गोरबोलीतील कविता

*एक तांडेम*..

तांडेर सारी
जवान छिच्यापर
एक जाग आये
विचार करन,
थोडा माथो चलाये.

तांडेमाई हेगे
अतिक्रमण भारी
कोई मेलरे भाटा
कोई घालरे ,
बकरीर खुटा
कोई बडारे ,
साडेतीन फुट वटा
रोडे पर भिया
कोई वकल्डा नाकरे ,
कोई केरीच वात
कोनी सामळरे

ई तकलीप दूर करे करता
एक तांडेम
तांडेर सारी
जवान छिच्यापर
एक जाग आये
पंचायतीम देये करता
एक कागद बणाये
झामी डोकरीर
लिदे अंगुठा
तोळ्या डोकरा किदो
मोडी म सही
सही, अंगुठाती
कागद भरागो
छिच्यापरेर मळाव
कागद पंचायतीम लेगो

कागद वाचन सरपंच
अतिक्रमण काडेर
वात किदो,
जेर अतिक्रमण हटरेते
ओनुर गाळी खादो…

सरपंच बोलो सारीन
तांडेर सारी
जवान छिच्यापर
छ मारे सोबतेन
तांडो आचो करेर छ
साथ दियू ओनून

जेर दुखरीती भिया
ओ किदे कटकट
अतिक्रमण हटो जदी
तांडो हेगो चकाचक
नाराज लोक
ई बदल नजरेती
देखरेते टकटक …
……………
✍© एकनाथ गोफणे

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार 8976305533

Leave a Reply