गोबरेर मोल,सोने बरोबर तोल ! :युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव,

​गोबरेर मोल,सोनेबरोबर तोल
गावडी बळद भेसी कनेती

मळचं आपणेन गोबर

कीरती वोरी चारीवडी

धेन लगान वाचो घडीभर (1)
पेना कतो घरेर मायी-बारं

सडा सारवण करतेते

बारीक बारीक जीवजंतू

जागा लीपेती मरतेते (2)
पेनार गोबरेर काम मको

आब डेटाॅल करचं

केन मालम खरोज वोती

जीवजंतू मरेनी क मरचं (3)
जागा लीपेती वजी 

सडा सारवण करेती

नायट्रोजन,गंधक,लोह आन

मॅगनीज मळं घरेघरेती (4)
येकांदी झाड लगायेर बाद

वोर बूडकाप गोबर नाकतेते

पोटॅशियम,फाॅसफरस,नायट्रोजन 

कळरोचं आब,झाडेन मळतेते (5)
आतराज कोनी भीया वजी

गोबरेन मेलं सुका ताणी

छंणा वोर कामी आवं

सैपाक करेन आन तपायेन पाणी (6)
शेणखत घणो ऊपेगी

लेजान खेतारीम नाकचं

पीकेन मळं ताकत वजी

माल जोरेती पीकचं (7)
येकज कोनी बादभरे

ऊपेग आपणेन गोबरेरो

खरो साथीदार छ वू तो

गोरभायी आन कास्तकारेरो (8)

** लखनकुमार मा.जाधव **

सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य,

गोबर….