गोरबंजारा संघर्ष समिती मार्फत

गोरबंजारा संघर्ष समिती मार्फत

आज भिवंडी कांबे यत गोरबंजारा समाजेमाईर 6वी 7वी म शिकवाळे गरीब अन होतकरु छिछापरेन,नवनित गाईड दान करेम आयोच।
आपण समाजेर बालबच्या
आपण नानकीस झाडेर मोड
छ, वोन खतपाणी घाला तो आचो वृक्ष बणिये अन वोरो फळ समाजेन मळिये।

जन सेवा ईज ,ईश सेवा छ।

भियाओ गरजु भाईबंदेपर ध्यान रेदो, ठाले हात आये ठाले हात चाले,आपण सोबत फक्त सत्कर्म आये, बोला मोजका अन कर्म करा ज्यादा।

जय सेवालाल भियाओ जुडो अन समाज जोडो।

image