गीत – 10 तीज समाप्ती goar. Prakash Rathod

    जय सेवालाल

से गोर भाई / भेणेन विनंतीच कि  ई बंजार सांस्कृतिक  लोकगीत जास्ती जास्त ग्रुपेमाई पोस्ट करो.

गीत – 10 तीज समाप्ती

नानू  बाळकिया सीतल केन गो!

नानू  बाळकिया  मळाओ भरान गो!
नानू  बाळकिया नंगरीमा रोळ गो!

नानू  बाळकिया गेहुँ गळान गो!

नानू  बाळकिया वोल्डी देन गो!

नानू  बाळकिया सीतल गुंतान गो!
नानू  बाळकिया झुरलो नचान गो!
नानू  बाळकिया रमती रमाड  गो!

नानू  बाळकिया तीज वेरान गो!

     जय गोर
     जय बंजारा

image

   गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
  अध्यक्ष जय सेवालाल बंजारा  
   प्रतिष्ठान, ठाणे
  मु. प्रतापनगर ,सोलापूर
        8976612843
        8380905000