किशन व्ही.राठोड

 गोरमंत्र

सुप्रभात भियाओ जागो अन सेन जगावो, तमार तमार एरिया र गोरभाई जोडो ,समाजेम एकी मजबुत करो , सैतान जागरोच
गोरभाईपर हमला हेरोच , समाजेम जन्म हुयो आपण आपण हिस्से रो कर्ज उतारो ,
काही भोंदु लोकुर कारण समाज
दिशाहिन हेगोच , अब वेळ आवगीच समाजेम निस्वार्थ भावनाती जुडन ,समाज जोडेर,
येन मनेम उतारन ,खरेम उतारो.

Gbss येती जुडते जाव , जुडते जाव, सारी भारतदेशेर गोरभाई एक  हे जावो.
                                 किसु.

Leave a Reply