“ऑल इंडिया बंजारा राऊंड टेबल काँन्फरन्स”

*”ऑल इंडिया बंजारा राऊंड टेबल काँन्फरन्स”*
*दिनांक*:-  2 3 ऑगस्ट, 2017
*स्थळ*:- रंगस्वर हॉल, 4था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मंत्रालयासमोर,मुंबई

​*वेळ*:- सकाळी 9 ते संध्या 6 
*उदघाटक*:- श्री रामदासजी आठवले (केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री)
*प्रमुख उपस्थिती*:- मा.मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस
*इतर अतिथी*: महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती पंकजाताई मुंढे,

पशु व दुग्ध संवर्धन मंत्री श्री महादेवजी जानकर, 

विमुक्त जाती-जमाती मंत्री श्री राम शिंदे,

महसूल राज्यमंत्री श्री संजयजी राठोड,

माजी मंत्री मनोहररावजी नाईक,

मा आ श्री प्रदिपजी नाईक

मा आ डॉ तुषार राठोड

 व 

बंजारा समाजाचे देशातील आजी-माजी खासदार, आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी
*संपर्क*:-
श्री संजय राठोड, स्वीय सहाय्यक

9423654470
श्री राजेश श्रीराम चव्हाण, जालनेकर 8422087501

www.goarbanjara.com

Gajanan D. Rathod

Chief Editor – Banjara News Online Portal 

9619401377

Leave a Reply