एक वातेर नाळी-नाळी सोच गोर बंजारा बोलीम साकी जरूर वाचो. लखेवाळो– गोर. रविराज सुभाष पवार (8976305533)

एक तांडेम दी साधू रेतेते, वो सारी दाडो भीख मांगतेते अऩ देवळेम पुजा करतेते.
एक दाड तांडेम आंधी, वाळ-आंगोळो अऩ घणो जोरेती पाणी पडेलागो; दोयी सादु तांडेर भार झुपडी बंधलेन रेतेते,
सांज दोयी होटो झुपडी न आये तो दीटे की आंधी-अंगोळेर कारण उंदुर आध झुपडी टूटगीती.
यी देखताणी पहीलो साधू रीसेम आवजान आंल्डायेलागो अऩ “बापु सेवालाल महाराज” तू हमेशा मार सोबत गलतज करतो रेछी… म सारी दाडो तारो नाम लुचु, देवळेम तारो पूजा करुचु पनबी तु मार झुपडी तोडनाको…
तांडेम चोर, लुटेरे, ढाक्की, जोगी, वसे लोकुर घरेन कायी कोनी कीदो, बेचारे हम तो साधू छा हमारज झुपडी कसेन तोडनाको…
हम हर घडी तार नाम झपाचा पऩ तु हमाती प्रेम करेसनी….
जना दुसरो साधू आवच अऩ झुपडीन देखताणी खुश वेजावच अऩ नाचेन लागजावच, अऩ हनु कच्च की सेवालाल आज तार उपर विश्वास हेगो बापु तु हमार उपर कतरा प्रेम करेची,
यी हमार आध झुपडी तुज बचाडो वीस नतो अतरा जोरे-जोरेती माररी जकोन वाळेम सारी झुपडी वडजाती यी तारज कृपा ती अबभी हमार कन
माथो ढाकेन जागा छ… खरोज यी मार पूजार फल छ.
सवारेती म तारज पूजा करतो रूचु, मन तार उपर विश्वास अजी घणो वेगोच… हे बापु सेवालाल तारो जय जय कार !.
गोर बंजारा भायीयो एकज घटनान एकज जसे दी लोग कतरा नाळी-नाळी ढंगेती दीटे…
अपण सोच अपण भविष्या तय करच, अपणो गोर बंजारा समाज जना बदलीये जना अपण सोच बदलजाये,
जर अपण सोच पहीले वाळे साधूर सरीक री कतो अपणेन हर कामेम कमीज नजर आये जर दुसरे साधू सरीक सोच रीये तो अपणेन हर कामेम आचो दीखायेदीये.
उटो जाग जावो गोर, अब तरी जाग जावो.

लकेम कायी तरी चुक वेगी वियेतो तमारो नानकीया भायी समज ताणी श्म्मा कपदीयो.
धन्यावाद………..!

image

गोर. रविराज सुभाष पवार
गोर बंजारा संघर्ष समिति (भारत) व
भारत बंजारा भक़्ति सेवामाला समिति
               स्वयंसेवक
           08976305533