एक गामेम एक कसार रेताेताे Gormati saaki

एक गामेम एक कसार रेताेताे
राेज गांमेम चुडी वेचेन जाताेताे
एक दन प्रभाती जलदी उटन कसार
पाउल वाटेती जाराेताे वतराम वाेन जाेरेर
संडास आवगी कसार बाजुन संतरार बागेम बेसन संडास करराेताे वतराम बांगेर मालक घाेडेप बेसन चलियाराे जकाे कसार देकलीदाे आब  मालक   मन मारच करन कसार संडासेप कुंकू हाळद नाकन देवेनयी करनाकाे व छेटी
जप जावच बागेर मालक बागेम फरतु वेळस वाेर नजरेम हाळद कुंकू नाकीनुकीई जागा दिसायी बागेर मालकेन वाटाे मारे बांगेम देव प्रगट वेगाे करन ऊ वाेन नमन करन गामे वाळेन खबर करदीनाे सारी गांम जान बारीती धाेकेन लगगे
बांगेर मालक माेटाे भंडाराे करनाकाे
आनी वत मंदीर बादे सारू आदेश देनाकाे
कसार सांज वापस आन दिटाे ताे वत लाेक भजन चालू करमेलेते
बांमळ पुजांन बेटेते बांगेर मालकेन आभिसेक कररेते कसार रेन फक्त माहित
वेतताे कि संडासेन देव बंळा याे जकाेंळ
वत माेटाे देवळ बांधनाके व दर साल व दन जदरा भरानाके आज भि वत जतरा भरावच कसार यी हकीगत आनेक लाेकून केगाे कि भारतेम कतरा लाेक वेंडे आंध्दविस्वासी मुर्तीपुजक सत्येकनेती भटकेभटकाये लालची निरलज कामातुर
संखाेल आभ्यास करेवीना खाेटी भक्ती करेवाळ व दुसरेन सुध्दा भक्ती करेन मजबुर करेवाळ लाेक आज गली बाेळेम दिसावच आपंळेज हातेती देव बंळायेरे व पुजेराे शरमेर वात छ गाेर माटीर राेज हजार लिडर पैदा वेरेच हजाराे हजाराे मनघडीत ग्यान वेटरेच पंळन वाेराे फयदाे कांयी वेराेच फरन फरन वतच आरेच
संमाजेर पदरेम ठाली भक्ती
image

                        —–