ई जिवन दि दाडेरो ||

ई जिवन दि दाडेरो ||
ई जिवन छ धुडेरो पुतळा
पाणी पडतो गळजाये ||

ई जिवन छ फुलेरो माळ
तडको मारतो सुखाजाये ||

ई जिवन छ काचेरो बंगला
भाढा मारतो फुटजाये ||

ई जिवन छ चंन्दनेर लकडी
अंगार लागतो बळजाये ||

ई जिवन छ कागदेरो तुकडा
वाळ मारतो वड जाये ||

👏जय सेवालाल👏
गोर रविराज एस. पवार
स्वयंसेवक
गोर बंजारा संघर्ष समिति (भारत)
8976305533

3 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar
  3. Avatar

Leave a Reply