आ संजय राठोड यांच्या वाहनाला अपघात

आ संजय राठोड यांच्या वाहनाला अपघात.राठोड गाडीत नव्हते. चालकासह 2  जख्मी. गैस टैंकर ला धडक. नेर तालुक्यात कोलुरा जवळ अपघात.

Leave a Reply