आवोरे डाव-साण आपण रमा होळी, goar. prakash Rathod

image

🙏जय सेवालाल🙏

  बंजार  लोकगीत जास्ती जास्त ग्रुपेमाई पोस्ट करो.

     गीत == 5 होळी रमणो

आवोरे डाव-साण आपण रमा होळी,
आईरे होळी  ढम्मक ढोळी
रंगेर  होळी,
नान-मोट डाव-साण धासण आवो आपण रमा होळी,
जीवंत रीया फेर खेला होळी,
आवरो भियाओ आपण खेला होळी!

======================

बारे रे मीनाम आयी रे होळी,
काकी दादी रींस मत करीजो
हम खेलाँचा होळी!

हेट नंगारा ऊपर टवाळी,
गरजन आयी होळी!

गरजन आयी होळी,
होळी ये बम्मर भोळी
सब दनेरी होळी !

     🌹जय गोर🌹
     🌷 जय बंजारा🌷

   गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
  अध्यक्ष जय सेवालाल बंजारा  
   प्रतिष्ठान, ठाणे
  मु. प्रतापनगर ,सोलापूर
        8976612843
        8380905000