आत्मा:- यी परमात्मा कनेती मळी जको अदभुत देणगी छ.

प्रतीनीधि: रविराजएस.पवार….

                          *सत्यजीवन*
आत्मा:- यी परमात्मा कनेती मळी जको अदभुत देणगी छ
वोन हमेशा आरदास प्रार्थना ती पवित्र रकाडणु आपणो कर्तव्य छ जतरा पवित्र रकाडीया वतरा आचे “सत्कर्म” आपण हातेती घडीये,  ईश्वर यी सृष्टी अतरी सुदंर बणायोच,परंतु आपण स्वार्थ,मोह,माया,
घमंड,अहंकार,व्यभिचार,पापेर कारण आँखी रेता भी आंधळे बणगे, सृष्टी न देखेर मनक्यार दृष्टी बदलगीच।
दी इंचेर पेट भरेवास दडीया अवढा खाणो गोकलेन बेटेचा अन खाणो तयार करन देवाळो शेतकरी भुको मररोच
करन आज जागोजाग नैसर्गीक आपत्ती घडरीच अन लाखो मनक्या मृत्युमुखी पडरेच, कारण परमात्मा हमेन
पवित्रआत्मा ती आत्मा दिनो पण आपण वोन गधळे पाणीम घोळनाके, देवाळो देनाको पण वोन संभाळेवाळो घात करलीदो,अन जेन धोणु वोन छोडदिनो अन वानावानार शांम्पुती दाडी परबाती सांझ डीलेन धोते बेटेचा, डीलेन धोळो करलिदो परमात्मान भुलनाको अन “आत्मा” न काळो करलिदो तो भीया तार हातेती आचे करम कु घडीये, दुधेमायीर घी केनी दिकायेनी जुज ईश्वर तमार कनज छ वोन छोडदिने अन मंदिर मसजिद कतकत धुंडते बेटे तोयी लाबरो कोनती कु मळीये, वोरेपर अतुट विश्वास भक्ती लागच जनाज उ शक्ती तमार जीवनेम काम करच, आस्तिक बणीयो तो उ तमेन महासागरेम शहर कराये पण डुबे कोनी देवाळो, नास्तिक बणीयो तो सैतान तमेन ये जगेर से भौतीक सूख दिये पण उ क्षणीक रीये, अंनतकाळ कोनी रेवाळो, वोरेवास प्रभुन मत भुलो वोरो आराधना स्तुती करो, उ तमेन देवाळो छ, तमारकनेती सुयी भी कोनी मांगेवाळो,जो तमार कनेती मांगच उ सैतान मांगच,देव कायीज मांगेनी,फक्त वोन आत्मा ती हकारो उ तमारकन छ, कतीमत धुंडो, तमार “आत्माम” छ,।
                    –कीसु–