आजेरो सेन पवित्र शुभसंदेश

🌹 आजेरो सेन पवित्र शुभसंदेश🌹

गोरभाईओ सेन सुप्रभात पवित्र मनेती पवित्र दनेर सुरुवात करो
शरीरेर बरोबर आध्यात्म ती आत्मा न भी हंगोळी घालो, जीवनेम कत्राभी संकट आयेदो हिम्मत मत हारो, सत्य र सोबत
चालो, प्रेम ती पृथ्वीपर स्वर्ग निर्माण कर सकाचा, जो भी आपण नशीबेम आयो वोन हसते हसते स्वीकार करो, कारण हर काळी रातेर बाद
एक नविन उमेदेती ताजीतवान
प्रभात आवच,ई एक सत्य छ, जो आत्मा ती स्वीकार किदे वोरो जीवन उजाळतो झळकतो रिये, हमेन सेन प्रत्येक जीवेमाईती मनुष्येर रुपेम ईश्वर आपणेण निवड किदोच, मनुष्य प्राणी सेती श्रेष्ठ बणाण पृथ्वीपरेर अधिभार आपणेण ईश्वर सोपामेलोच,आपण उज सत्य र सोबत चाला जो परमेश्वर आनंदीत हिये अन आपणेपर वोर कृपा बरसातो रीये,गोरबंजारा आपणो परीवार छ से जुडो अन जोडते चालो, एकता मजबुत करो तमार हक्क तमेन मळीये अन हक्केती सन्मानेती मळीये,कारण जत
पवित्र आत्मा वत न्याय हिये प्रेम, सुख, शांति, समाधान मळिये वतच एकदन देवर राज्य
आये अन स्वर्ग निर्माण हिये।
                        🙏किसु🙏

Leave a Reply