आजेरो सबदं – केणावट

– दीतवार –
             १५/११/२०१५

🔹दीतवारेम वार छ.

🔹हाडको दीतवार.

🔹जीतरपेरो दाडो दीतवार.

🔹आज – चरको खाणू.

===

👉आजेरो सबदं – केणावट.

पेनार वाणी = केणावट.
केणेम वट रेणू भा!

मराठी अर्थ = म्हन.
म्हन्यात अर्थ असावा गडे!

हिंन्दी अर्थ = कहावत.
बोलनेमे अर्थ रहना चाहीए!

English Meaning = Adage.
There should be some meaning in saying!

===

💌  केणावट 💌

     ‘ बारं आनार बायीं
             आन
     खावो पीवो मायीं.’

====
        
💓 तनक तारा 💓

          तार नाम कायीं छ?

                   तनक तारा.

     बाटी कतरी खायी छी?

              बारं आन डोड.

    पाणी कतरा पीयी छी?

                   कूडा भरो.

           वागेती चमके छी?

                      चमकूनी.

=====

रामराम 🙏🏼

– मारतीया रामचंधीया भूकीया

Tag Banjara Culture
                                      ं