अभिनंदन,अभिनंदन,अभिनंदन

अभिनंदन,अभिनंदन,अभिनंदन.
से गोर भाई भेनेन एक आनंदेर बातमी कलायेन खूप आनंद वेरोच कि,,,…..

तारीख १३/११/२०१६ ये दन दै. सकाळ निर्मित “तनिष्का”,”स्त्री प्रतिष्ठा अभियान”, निवडणुकीम आपण समाजेम तळमलेती समाजसेवा करेवाल गोर अश्विनी रवींद्र राठोड (ताई) उमेदवार वेती आज निकाल जाहीर वेगोच गोर अश्विनी राठोड पुरो सोलापूर जिल्हाम पहिला आईच पुरो महाराष्ट्र राजेम सेती ज्यादा मतेती (highest vote).विजयी वेगिच .
आपण समाजेर पहिलीच महिला छ जो तनिष्का निवडणुकीं जास्तीत जास्त मतेती निवडणं आईच.
 आपण समाजेर नाम धोलो झेंडा फडकानाकीच ताई.गोरुर राज आयेवाल छ.
गोर अश्विनी राठोड ताईन ठाणे जिल्हा से गोरमाटी समाजेवडीती लाख लाख शुभेच्छा.
जय गोर, जय सेवालाल, जय सामकी माता.

Leave a Reply