अनवाल -“मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम” :-भिमणीपुत्र मोहन गणुजी नायक

अनवाल -“जतरा मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम आयो;ओतरा तेलगु अन कानडी भाषाती गोर बोलीभाषारो अस्तित्व धोकेम कोनी आयो.आज भी आंध्र,तेलंगणा,कर्नाटक राज्येमं गोरबोली भाषा सुरक्षित छ.पुर्वाश्रमीर आदलाबाद जिल्हा माईर किनोट,मोवर तालुका माईर तांडेऊमं इ.स.१९९५ सालेताणू गोरबोली भाषा अन मौखिक वाड;मय जिवतो रं. करन गोर मौखिक वाड;मयेर आधारेपं मनं थोडा घणो सायित्य निर्माण करतो आरो छ.मार तांडेमं मौखिक वाड;मय जतन रकाडेवाळी दी झणी दकारी छ. एक मार मोट भेन पुतळा बायी चव्हाण अन दुसर देवली बाई खाटरोत.येर बाद मार तांडो भी वाड;मयीन नंजरेती कंगाल वेयेवाळो छ. सौंदर्य संपन्न गोरबोली भाषारो मूळ अस्तित्वेर पानदान वाजेवाळो…!भीमणीपुत्रमोहन गणुजी नायक

सौजन्य:-गोर कैलास डी राठोडगोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,

Leave a Reply